30-11-2018

Mediatie op 't Sterrenpad

Wij een KIVA-school en in groep 6, 7 en 8 wordt hier nog mediatie aan toegevoegd, een vorm van conflicthantering, waarbij de kinderen leren te helpen bij het oplossen van conflicten. Een mediator op ’t Sterrenpad is dus een leerling uit groep 6, 7 en 8, die anderen helpt een conflict op te lossen i.p.v. zelf het conflict oplost.

Op ’t Sterrenpad zijn we bevoorrecht een mediator-cursus te mogen aanbieden aan onze kinderen van de bovenbouw. Als ze het goed doen, halen ze een diploma en zijn ze mediator op ’t Sterrenpad! Dat betekent dat ze tijdens schooltijd anderen helpen om conflicten op te lossen. Ook voor later is dit een enorme verrijking/verdieping . In de praktijk betekent dit, dat ze gevraagd kunnen worden bij het helpen van een conflict als ze ‘dienst’ hebben. De mediatoren worden verdeeld over de schoolweken en werken in tweetallen samen. In ‘hun week’ kunnen ze iedere dag na de grote pauze tussen 12.45 uur en 13.00 uur gevraagd worden te helpen.

De komende periode staat weer in het teken van het opleiden van mediators. Wat houdt dit in?
De kinderen leren onder schooltijd, 4 weken lang 1 uur in de week in januari op de maandag en woensdag, belangrijke vaardigheden, zoals;

* Goed kunnen luisteren
* Goed kunnen parafraseren (in eigen woorden een verhaal samenvatten)
* Goed kunnen inleven in een ander (inlevingsvermogen)
* Geduldig en rustig zijn
* Duidelijke non-verbale communicatie (lichaamstaal, stemgebruik en gezichtsuitdrukking)
* Onpartijdig kunnen zijn (geen partij kiezen voor de een of de ander)

Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis over de mediatie praten en de opdrachten maken die ze als huiswerk zullen krijgen. Soms is dat een vraaggesprek, een leesstuk of een doe-activiteit. Ook het huiswerk telt mee voor het behalen van het diploma.

De groepen 6 en 7 van de Wolven, Kangoeroes en Koala’s mogen in week 49 solliciteren. Ze krijgen uitleg in de groep over de vacature en de cursus.(In de stamgroepen staat deze week het schrijven van een sollicitatiebrief centraal. Als ze niet willen reageren op de vacature voor mediator, dan oefenen ze in het schrijven van een brief op een andere fictieve vacature). Na deze week horen de leerlingen of ze mogen deelnemen aan de cursus. Deze kinderen komen met een brief thuis. Heeft u er als ouder bezwaar tegen, dat uw kind wordt opgeleid tot mediator, dan kunt u dit bij juf Liesbeth , juf Isabelle of juf Sabiena aangeven. U kunt ook bij hen terecht voor vragen.