Kinderdagcentrum Maricja
voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking

Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan Maricja in Nuis misschien iets voor u betekenen. Maricja is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen is partner in de brede school ’t Sterrenpad. In deze brede school werken een basisschool, peuterspeelzaal,kinderopvang en Maricja samen.

Voor wie?
Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar.De medewerkers van Maricja bieden zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand,verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ieder kind ontwikkeltzich anders; in een ander tempo, op een andere manier. Het uitgangspunt is datwe kind volgend zijn en denken in mogelijkheden.

Van elkaar leren
Kinderen ontwikkelen zich vanuit een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Kinderen leren het meest door te ervaren en te doen, door het voorbeeld dat ze
krijgen en door samen te spelen. Op het Sterrenpad ontmoeten kinderen van zorg en onderwijs elkaar. Ze beleven feesten met elkaar, spelen naast en met elkaar.
Kortom, de kinderen zijn van betekenis voor elkaar!

Betrokkenheid ouders
Betrokkenheid en communicatie met ouders is heel belangrijk. Het delen van de
zorg voor een kind is immers een hele stap.
* Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar.
* De kinderen en jongeren kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 
  15.15 uur Maricja bezoeken.
* Maricja is nagenoeg het hele jaar open (ongeveer 47 weken).
* Er is een WLZ- of Jeugwet-indicatie nodig.

Informatie en aanmelding
Denkt u dat Maricja een fijne plek is voor uw kind? Neem dan contact met ons op
om eens te komen kijken: Cliëntservicepunt van De Zijlen 0594 - 85 05 52.
Zie ook www.dezijlen.nl.