7 kenmerken Moderne Jenaplanschool

  • Modern met een stevige basis; De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en Célestin Freinet actueel, passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool van vroeger maar een moderne jenaplanschool van nu.
  • Samen ondernemen; In de moderne jenaplanschool neemt 'samen' een essentiële plaats in: er wordt gewerkt in tenminste driejarige stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding. Essenties van de moderne jenaplanschool zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.
  • Uitgaan van de kinderlijke nieuwsgierigheid; De ervaringen en belevingen van de kinderen bormen het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig naar hun ideeën. De grote en de kleine actualiteit spelen een belangrijke rol. Onderzoeken, ontdekken en ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in: de stamgroep is een onderzoeksgemeenschap.
  • Leren doe je zelf en voor jezelf; In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroepleider en de stamgroep hun eigen weekplan samen. Een groot deel van het ritmisch weekplan bestaat uit de blokperiode, waarin de stamgroep als leef-en leergemeenschap samenwerkt. De stamgroepleider helpt, indien nodig, diepte en structuur aan te brengen.
  • Midden in de wereld; De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excursies, bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de kinderen naar de wereld.
  • Betekenisvol; In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met 'levend onderwijs'. Zo is taal geen vak apart, maar wordt geoefend in betekenisvolle situaties. De Vrije Tekst is het middel om kinderen taalvaardiger te maken. In de moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klassendagboeken (logboeken) en schoolcorrespondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in een betekenisvolle context geleerd.
  • Blijven ontwikkelen; De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studiedagen. Ze maken elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feedback. De directieleden participeren in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne jenaplanschool.