Missie & Visie

Missie
Wij willen dat zo veel mogelijk kinderen in Nuis en omstreken  kunnen genieten van goed Jenaplanonderwijs.

Visie
Een Jenaplanschool is ervaringsgericht

In de school gaat het om dat we de kinderen veel verschillende ervaringen laten opdoen: Leren door te ervaren. Maar ook gebruik maken van de ervaringen van de kinderen.

Een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht
Kinderen uitdagen om velerlei competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Leren hoe te leren, ontwikkeling stimuleren, doordachte leerstofkeuze en de zone van naastbije ontwikkeling laten ervaren. Presteren!

Een Jenaplanschool is coöperatief
Samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar, samen spreken,  -spelen, -werken, -vieren. Dat alles maakt de school tot een leef- en werkgemeenschap. Leren is sociaal leren, samen problemen oplossen, samen evalueren.

Een Jenaplanschool is wereldoriënterend
Wereldoriëntatie (stamgroepwerk)  is het hart van ons  onderwijs. Kenmerkend is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, met veel aandacht voor de grote en kleine actualiteit

Een Jenaplanschool is kritisch
Jenaplan is gericht op het werken aan een humane en ecologisch duurzame samenleving. Dat betekent ook het ontwikkelen  van een kritisch- constructieve instelling t.a.v. ontwikkelingen in samenleving en cultuur, te beginnen in eigen huis: de school zelf.   Wij willen de kinderen kritisch leren nadenken.

Een Jenaplanschool is zinzoekend
Een jenaplanschool geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving. Dat kan meer passief “luisteren” zijn (verhalen, symbolen en rituelen, gebed en meditatie). Het kan ook actiever “handelen”  zijn (je inzetten voor anderen).  Ook samen nadenken over zin-vragen, religieuze en niet religieuze zin-ervaring horen bij zinzoekend zijn.