GGD

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool.

Tot en met de leeftijd van 4 jaar kunnen ouders met hun kinderen naar het consultatiebureau. Daarna stopt het consultatiebureau maar dat betekent niet dat u geen gebruik meer kunt maken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).  

Want aan elke school is een JGZ-team verbonden bestaande uit een doktersassistente, jeugdverpleegkundigen, logopediste en een jeugdarts.  Op alle scholen voeren wij standaard een screening uit bij de kinderen in groep 2 en groep 7. In groep 2 weegt en meet de doktersassistente  de kinderen en test zij het gehoor en de ogen. In groep 7 weegt en meet zij de kinderen en wordt er een les gegeven over voeding en bewegen. Dit alles natuurlijk alleen als ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Alle ouders van groep 2 en 7 wordt ook gevraagd een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en welzijn van hun kind. Indien nodig wordt door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts na afloop van de screening contact opgenomen met de ouders om bepaalde onderwerpen te bespreken. Mocht u vragen of twijfels hebben over de spraak van uw kind dan kunt u dat aangeven op het vragenformulier of aangeven bij de jeugdverpleegkundige. De logopediste zal dan langs komen op school om uw kind te testen.

Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige regelmatig contact met school om eventuele vragen/zorgen te bespreken, ook altijd na toestemming van ouders.

De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Met al deze  vragen kunt u altijd terecht bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het maakt niet uit in welke groep uw kind zit.

In het Westerkwartier is de GGD aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties in het Westerkwartier die samen proberen uw vragen te beantwoorden en passende hulp te bieden.  Met het CJG is afgesproken dat de jeugdverpleegkundige het eerste aanspreekpunt is voor scholen. Mocht u vragen of twijfels hebben dan zal altijd de jeugdverpleegkundige eerst proberen om samen met u een oplossing te vinden. Soms is alleen hulp van de JGZ niet voldoende en zullen wij andere medewerkers van het CJG erbij betrekken, bijvoorbeeld voor doorverwijzing naar passende hulpverlening, cursussen of aanvullende ondersteuning.

Mocht u contact willen hebben met de GGD/JGZ dan kunt u terecht bij:
Anne Zijlstra  of  Annelieke Feitsma,  Jeugdverpleegkundigen GGD
Mail: anne.zijlstra@ggd.groningen.nl
         annelieke.feitsma@ggd.groningen.nl
Telefoon GGD: 050-3674991
Inloopspreekuur CJG: elke donderdag van 9-11 uur, Langestraat 1  Marum