Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Oudertevredenheidsonderzoek

Iedere twee jaar wordt er vanuit Stichting Primenius een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Zodra de uitkomst hiervan bekend is kunt u deze hier downloaden. Voor ’t Sterrenpad betekend dit de eerste enquête (onder de vlag van Primenius) in schooljaar 2018-2019 zal worden afgenomen.