Schooltijden

We werken met een vijf gelijke dagen rooster van 8.30-14.00. Op de woensdag zijn de groepen 1-2 (kleuters) vrij.